Werking

Na een eerst consultatie zal indien u een geschikte kandidaat bent doorverwezen worden naar de andere betrokken disciplines. Een gesprek met een chirurg, een endocrinoloog, psychiater en diëtiste worden voor u geregeld.

Indien al deze specialisten akkoord zijn over de te volgen behandeling en indien u aan de opgelegde bepalingen voldoet zal een reeks onderzoeken uitgevoerd worden om uw algemene gezondheidstoestand en enkele meer specifieke onderzoeken in het kader van de geplande operatie uitgevoerd worden.

  • hartonderzoek
  • longonderzoek
  • maagonderzoek: gastroscopie (met verdoving indien gewenst)
  • bloedanalyse

Na al deze onderzoeken volgt nogmaals een afsluitend gesprek en kan uw operatie gepland worden. Indien nodig zal u gezien worden door een anesthesist.

Indien u niet in aanmerking komt voor een operatie zal u een alternatief programma voorgesteld worden met begeleiding door onze diëtiste, revalidatiearts en endocrinologen.